POLISI PRIVASI POLISI PRIVASI

 • HOME
 • Dasar Privasi
POLISI PRIVASI

KOLEC (Nakanishi Metal Works Co., Ltd.) (selepas ini, "kami", "kami" dan "kami") memahami kepentingan perlindungan maklumat peribadi dan komited untuk melindungi maklumat peribadi berdasarkan dasar yang digariskan di bawah.

 1. 1. Kami berusaha untuk meningkatkan kesedaran tentang kepentingan melindungi maklumat peribadi di kalangan para pengarah dan pekerja serta kami menempatkan ketua pegawai privasi untuk setiap jabatan.
 2. 2. Dalam mendapatkan maklumat peribadi pelanggan, kami berbuat demikian dengan menggunakan cara yang sesuai dan kami dengan jelas menyatakan hasratnya untuk mendapatkan maklumat peribadi dan penggunaan maklumat peribadi tersebut.
 3. 3. Kami tidak menggunakan maklumat peribadi di luar skop penggunaan maklumat peribadi yang dimaksudkan tanpa persetujuan pelanggan kecuali seperti yang dibenarkan oleh undang-undang dan peraturan
 4. 4. Kami tidak memberikan maklumat peribadi kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pelanggan kecuali seperti yang dibenarkan oleh undang-undang dan peraturan.
 5. 5. Kami akan mengambil langkah-langkah yang perlu dan sewajarnya untuk memastikan ketepatan dan keselamatan maklumat peribadi dan akan berusaha untuk mencegah kehilangan dan / atau kebocoran, perubahan maklumat peribadi, akses yang tidak wajar.
 6. 6. Sekiranya terdapat permintaan untuk maklumat peribadi sendiri, ini akan ditangani dengan prosedur yang sesuai berdasarkan undang-undang dan peraturan.
 7. 7. Kami akan terus berusaha memperbaiki dasar privasi ini selaras dengan perubahan dalam persekitaran sosial.

Pengumuman awam berdasarkan undang-undang perlindungan maklumat peribadi
Kami secara umum mengancam dasar privasi kami di bawah ini berdasarkan Akta Perlindungan Maklumat Peribadi.

1. Pengurusan maklumat peribadi

Maklumat pengendalian pihak: Nakanishi Metal Works Co., Ltd.
Ketua pegawai privasi: Pentadbir pengendalian maklumat peribadi

2. Kegunaan maklumat peribadi yang digadai

Kami menggunakan maklumat peribadi dalam skop yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang disenaraikan di bawah dengan pengecualian (* 1) keperluan oleh undang-undang dan peraturan.

 1. (1) Untuk memberikan maklumat yang berkaitan dengan produk dan perkhidmatan yang kami tawarkan
 2. (2) Untuk meningkatkan produk dan perkhidmatan yang digunakan oleh pelanggan dan untuk membangunkan perkhidmatan baru
 3. (3) Untuk menjalankan hak kami untuk melaksanakan kewajipan di bawah undang-undang dan peraturan
 4. (4) Untuk bertindak balas terhadap pertanyaan atau requet dari pelanggan
 5. (5) Untuk pengurusan saham
 6. (6) Untuk pengambilan (maklumat peribadi yang kami terima dari pemohon untuk pekerjaan)
  a. Untuk tujuan pemeriksaan pekerjaan dan pengambilan pekerja
  b. Untuk tujuan menyusun statistik dan analisis prestasi sebagai sebahagian daripada aktiviti pengambilan pekerja
 7. (7) Untuk tujuan pekerjaan (maklumat peribadi pekerja dan pesara)
  a. Untuk tujuan pekerjaan dan sumber manusia
  b. Untuk tujuan kesihatan dan keselamatan dan kebajikan
 8. (8) Apabila persetujuan pelanggan telah diperoleh terlebih dahulu

* 1 Kes pengecualian keperluan oleh undang-undang dan peraturan.

 1. (1) Dalam keadaan di mana orang utama atau kehidupan pihak ketiga, keadaan fizikal, harta, atau hak dan kepentingan lain boleh dicederakan melalui pemberitahuan orang utama atau pelepasan awam tujuan penggunaan. mungkin membahayakan.
 2. (2) Dalam keadaan di mana hak dan kepentingan sah syarikat kami boleh dicederakan melalui pemberitahuan orang utama atau melalui pelepasan awam tujuan penggunaan.
 3. (3) Apabila pendedahan maklumat diperlukan untuk menyokong usaha sebuah organisasi kerajaan atau negeri yang dikehendaki oleh undang-undang, pemberitahuan orang utama atau pelepasan awam tujuan pengguguran mungkin mengganggu pelaksanaan proses pentadbiran tersebut.
 4. (4) Apabila tujuan penggunaannya jelas
  Kami boleh menyediakan data statistik, berdasarkan maklumat peribadi yang kami peroleh, dengan cara supaya individu tidak boleh dikenalpasti, dan menggunakan data tersebut.
3. Penyediaan maklumat peribadi kepada pihak ketiga

Kami tidak memberikan maklumat peribadi kepada pihak ketiga melainkan perkhidmatan outsourcing dengan pengecualian (* 2) keperluan oleh undang-undang dan peraturan tanpa konsesi terdahulu orang utama.

* 2 Kes pengecualian keperluan oleh undang-undang dan peraturan

 1. (1) Apabila menyediakan maklumat peribadi diperlukan oleh undang-undang dan peraturan
 2. (2) Apabila perlu melindungi nyawa, badan atau harta individu, dan sukar untuk mendapatkan persetujuan individu tersebut
 3. (3) Apabila amat diperlukan untuk peningkatan kesihatan awam atau untuk pertumbuhan anak-anak yang baik dan sukar untuk mendapatkan persetujuan orang yang bersangkutan
 4. (4) Apabila perlu untuk bekerjasama dengan organisasi kerajaan tempatan atau tempatan, atau pengendali perniagaan yang diamanahkan oleh organisasi sedemikian untuk menjalankan perkara-perkara yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan dan apabila mendapat persetujuan orang yang bersangkutan akan mengganggu perkara-perkara tersebut

Kami mungkin mewakilkan beberapa atau semua kerja yang mengendalikan maklumat peribadi kepada pihak ketiga untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan. Mengenai pengendalian maklumat peribadi di penyumber luar, kami akan melakukan pengawasan yang perlu dan sesuai, seperti menyimpulkan kontrak.

4. Prosedur dan pertanyaan mengenai pendedahan maklumat peribadi

Sekiranya anda mempunyai sebarang permintaan atau pertanyaan mengenai pengendalian maklumat peribadi termasuk pendedahan, pembetulan, penolakan penggunaan, penghapusan, dan sebagainya data peribadi yang telah anda berikan, sila hubungi kami. (Harap maklum bahawa kami tidak boleh mendapatkan permintaan accpet walaupun anda datang ke pejabat kami.)

Nakanishi Metal Works Co., Ltd.
3-3-5, Temmabashi, KITA-KU, OSAKA 530-8566
Ibu Pejabat: + 81-06-6351-4832
5. Ulang kaji

Kami boleh menyemak semula dasar privasi ini mengikut perubahan dalam undang-undang dan peraturan tanpa notis.

Bahagian atas halaman

パ ー ツ 名 · 商品 コ ー ド か ら 検 索 で き ま す

発 行 済 見 積 り ID か ら 検 索 で き ま す

kolec 物流 機器